De kalender met verkiezingsbijeenkomsten in onze gemeente waaraan onze kandidaten en afdeling meedoen vind u op Heumen Kiest.

De agenda met raadsvergaderingen, commissiebijeenkomsten en fractievergaderingen staat op de website van de gemeente Heumen.

LET OP: GroenLinks Heumen houdt bij haar bijeenkomsten de landelijke RIVM veiligheidsmaatregelen in acht met betrekking tot de COVID-19 pandemie

Indien u wilt inspreken in een fractieoverleg van GroenLinks Heumen, of geinteresseerd bent om aan te sluiten bij de fractie, mailt u dan met de fractie: fractie@groenlinksheumen.nl