De doorgevoerde bezuinigingen in de begroting waren op basis van tekorten die er niet meer zijn.

Bij de kadernota in juli was nog sprake van tekorten. Daarom werden bezuinigingen voorgesteld. Inmiddels blijken er nu bij de begroting forse meevallers te zijn, mede als gevolg van de septembercirculaire. Het meest logisch is dan volgens ons, om de voorgestelde bezuinigingen op zijn minst grotendeels terug te draaien. Het college kiest er echter voor om nieuwe investeringen te doen, nog voordat de bezuinigingen vastgesteld zijn. We vinden dat een verkeerde volgorde.

 

De bezuiniging op duurzaamheid blijft staan, terwijl wel nieuwe investeringen gedaan worden:

De bezuiniging op de bibliotheek was bij de kadernota al een jaar uitgesteld, maar hij is nu gelukkig ook voor 2023 t/m 2025 teruggedraaid, in het raadsvoorstel over de septembercirculaire.

Onverstandig vinden we de bezuiniging op duurzaamheid van €50.000, naast de €45.000 vorig jaar, €95.000 in totaal dus. Iedereen kent de alarmerende berichten over de gevolgen van klimaatverandering. Denk aan de klimaattop in Glasgow. Acties op het gebied van duurzaamheid zouden hoge prioriteit moeten hebben, ook in Heumen. Het argument van de wethouder was, dat niet al het budget voor duurzaamheid wordt uitgegeven. Dit college wil geen koploper zijn en een afwachtende houding aannemen. Logisch dat je dan geld overhoudt. Gezien de urgentie van de klimaatcrisis moet je juist actief inzetten op duurzaamheid en eerder meer doen dan minder! Ons amendement om de bezuiniging op duurzaamheid te schrappen kreeg helaas geen steun van de rest van de Raad. Het gevoel van urgentie lijkt echt te ontbreken, sinds er geen wethouder duurzaamheid meer is. Het lijkt of dit alleen bij GroenLinks bestaat.

 

Verkeerde keuzes:

Bij het raadsvoorstel over de septembercirculaire worden een aantal bezuinigingen in eerdere jaren (groenbeheer en sportaccomodaties) teruggedraaid, omdat er onwenselijke situaties zouden zijn ontstaan. DGH kreeg zelfs met een amendement gedaan dat nog extra geïnvesteerd wordt in groenonderhoud. Dit werd uiteraard niet gesteund door GroenLinks. Tekenend is, dat niet gekozen is voor het teniet doen van de onwenselijke gevolgen van andere eerdere bezuinigingen, zoals de eerder genoemde op duurzaamheid, maar ook op activiteiten als amateurkunst en op de transformatieagenda.

Aangezien wel de bezuiniging op de bibliotheek teruggedraaid is, hebben we dit raadsvoorstel toch gesteund.

 

Tot slot: Extra middelen Jeugdzorg gebruikt voor andere tekorten:

Een groot deel van het positieve resultaat in de septembercirculaire heeft te maken met extra middelen voor Jeugdzorg. Dit geld is overigens niet geoormerkt, omdat gemeenten jarenlang als gevolg van de gestegen kosten voor jeugdhulp op andere posten hebben moeten bezuinigen. Intussen is er wel kwaliteitsverlies opgetreden bij diverse jeugdzorginstellingen als gevolg van de bezuinigingen en ook in Heumen dreigt de situatie dat kinderen niet tijdig de juiste (specialistische) zorg krijgen. GroenLinks maakt zich er hard voor om dit te voorkomen! We hebben hier raadsvragen over gesteld.