Wie ben ik?
Ik woon 20 jaar in Malden, ben getrouwd en heb drie zonen en vier kleinkinderen, die mij op de toekomst gericht houden. Mijn oudste zoon is verstandelijk gehandicapt en woont tot onze vreugde in een fijne antroposofische woon -en werkgemeenschap.
Ik ben antropoloog en was werkzaam op een volkshogeschool en op de HAN. Daarnaast was ik actief als vakbondslid en lid van de medezeggenschapsraad van de HAN. Met pensioen zijnde, ben ik druk als mantelzorger maar weet ook tijd te vinden voor steun aan milieuacties in de omgeving en verbeteringen van medezeggenschap in de zorg voor gehandicapten.
Grote steun hierbij vind ik in de leefwijze van mijn vrouw en mijn spirituele oriëntatie op de activiteiten en leeflessen van Moeder Amma, een heilige uit India.
Mijn hobby’s zijn de natuur ingaan, stenen vinden, mijn trekzak en zingen in Balkankoor Kitka.

Waarom politiek actief?
Wij moeten goed zorgen voor moeder aarde en voor alles wat er op leeft,waar ook ter wereld. De meest inspirerende lijfspreuk is voor mij toch : vrijheid, gelijkheid en broederschap. Dat laatste mag nog wel meer uit de verf komen in de politieke praktijk, vind ik. Voor mij is de lijfspreuk gebaseerd op de ervaring van een niet-zichtbare verbondenheid tussen al wat is. Daarom die drie!

Toegevoegde waarde?
Ik wil in de verkiezingstijd actief zijn. Uit het verkiezingsprogramma spreekt het mij aan om meer te doen aan een rechtvaardige en passende ondersteuning van ouderen, gehandicapten en alles voor het milieu.

foto: Elza van der Saag van http://defotoboetiek.nl/contact/.