Wie ben ik?
Ik ben een geboren Tukker (1953), heb 10 jaar in Afrika gewoond en gewerkt en woon sinds 1992 in Malden. Met José heb ik 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Knap trots ben ik op het span! Ik werk bij de HAN, geef les en hou me bezig met internationalisering, zoals stages organiseren in ontwikkelingslanden en het plaatsen en begeleiden van studenten daar. Halverwege 2018 ga ik met pensioen.
Ik ben een fervent fietser en fiets bij de Pedaleurs in Malden. In 2012 ben ik van de fiets gevallen en sindsdien heb ik een Niet Aangeboren Hersenaandoening. Alhoewel het nog elke dag impact heeft, heb ik er wel mee leren omgaan. Het gaat behoorlijk goed met me, maar avondactiviteiten zal ik soms eens skippen.

Waarom politiek actief, waarom lijsttrekker?
GroenLinks zit al lang in mijn bloed. Mijn drijfveer is dat iedereen in Nederland gelijke kansen zou moeten krijgen. Daarvoor moet je meer doen dan alleen lidmaatschapsgeld betalen aan een partij, vind ik. Vandaar dat ik al eerder politiek actief werd en fractievoorzitter ben geweest van PvdA/GroenLinks hier in Heumen. Ik ken veel mensen en ik weet hoe het werkt binnen de gemeentepolitiek. Verder vind ik het altijd belangrijk om alle talenten van mensen te voorschijn te halen, ze te laten glanzen. Heerlijk dus om van al deze nieuwe GroenLinksers een hechte groep te smeden. Het zijn tenslotte allemaal mensen met min of meer dezelfde GroenLinks-gedachten over hoe we Heumen en de aarde waarop wij leven, plezieriger én beter kunnen maken.

Toegevoegde waarde?
Mijn vaste voornemen is om de kloof tussen politiek en inwoners te verkleinen. Ik ga inwoners dus beter betrekken bij de inhoud van nieuw beleid. Stel, het gaat over thuiszorg, dan wil ik op z’n minst van 7 of 8 inwoners hun mening hebben gehoord. Verder ben ik van de inhoudelijke discussies en de samenwerking. Ik ga het niet alleen doen en ook onze leden aanspreken op hun inhoudelijke kennis en expertise. Verder ben ik iemand die groene duurzaamheid nastreeft, maar ook oog heeft voor hoe we duurzaam met kwetsbaren in onze gemeente moeten omgaan.
En last but not least: ik ben dol op ‘beweging’, dus kijk er niet van op als ik zo nu en dan eens provoceer.

Commissiewerk?
Ik neem zitting in de Commissie Algemene Zaken. Daar kan ik mijn creatieve ideeën het beste kwijt. Bijvoorbeeld over bestuurlijke vernieuwing zodat burgers beter betrokken worden. Of over wijkgericht werken, waardoor er meer samenhang in elke buurt komt. Of inbreng van economische standpunten: in plaats van steeds rijker worden, meer investeren in elkaar. Maar ook breng ik graag mijn ideeën over toerisme over in onze mooie natuur. Daar moeten zoveel mogelijk mensen van kunnen genieten.

foto: Elza van der Saag van http://defotoboetiek.nl/contact/.