Wie ben ik? 
Ik ben geboren en getogen in Nijmegen (1955). Ik woon sinds 2006 in Malden. Ik ben getrouwd met Nelleke Vonk en samen hebben wij 5 kinderen en 3 kleinkinderen. Ik werk veel op de computer en ben een echte Apple-fan geworden! Ik verslind maandelijks zo’n beetje alle computerbladen die er worden uitgegeven!
Ik werk al heel lang in de hoek van de duurzaamheid en energiebesparing. Ooit ben ik begonnen bij de ‘Stichting Voorlichting Energiebesparing Nederland’ (Sven). Dat was een van de organisaties die door allerlei fusies in de afgelopen decennia is opgegaan in de ‘Rijksdienst voor Ondernemend Nederland’ (RVO). Dit is een uitvoerings organisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daar heb ik recent gewerkt als coördinator voor de introductie van het energielabel voor woningen en de uitrol van laadpalen voor elektrische auto’s in Nederland. Vanaf 2018 ga ik aan de slag als coördinator voor de utiliteitsbouw.

Waarom politiek actief?
Ik heb al van jongs af aan belangstelling voor de lokale politiek. Vroeger ging ik al regelmatig naar de raadsvergaderingen in Nijmegen. Toen ik in de gemeente Heumen kwam wonen, was het voor mij een logische stap om hier het politieke landschap te verkennen. Als snel bleek dat er handjes nodig waren en zo kwam ik als secretaris in het gemeenschappelijke bestuur van PvdA/GroenLinks. Sindsdien heb ik er hard aan gewerkt om onze eigen afdeling op poten te zetten en heb veel energie gestoken in het opbouwen van de GroenLinks afdeling in Heumen. Dat werpt nu zijn vruchten af, nu we weer als zelfstandige partij gaan deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Toegevoegde waarde?
Ik ben beretrots op ons verkiezingsprogramma, waar ik een belangrijke bijdrage aan heb kunnen leveren. En ik vind het geweldig dat we een zeer gevarieerde kandidatenlijst hebben vastgesteld met maar liefst 30 GroenLinks-ers erop! Wat zijn er veel capaciteiten en deskundigheden verzameld in onze afdeling. Samen kunnen we het verschil maken in de lokale politiek: het liefst vanuit een rol in de coalitie, maar ook vanuit de oppositie zullen we ons steentje bijdragen aan een ‘klimaatneutraal Heumen’ in 2030!
Mijn motto is ‘het vergroenen van de economie’ vanuit de ideologie van GroenLinks. We hebben het bedrijfsleven vanzelfsprekend nodig om samen meters te maken voor een beter klimaat. De tijd dat dit iets was voor alternatievelingen ligt al lang achter ons. Duurzaam ondernemen is big business geworden. Voor alle onderwerpen die te maken hebben met het klimaatneutraal maken van onze gemeente zal ik mijn beste beentje voorzetten, het liefst in samenwerking met andere partijen die er net zo overdenken.

Commissiewerk?
Ik ben het best op mijn plaats in een secretarisrol, daarom blijf ik ook in de komende periode actief voor het afdelingsbestuur van GroenLinks. Ik zal vanuit mijn gecombineerde rol van voorzitter/secretaris van het bestuur zo goed mogelijk de (steun-)fractie helpen bij het realiseren van onze politieke doelen, waarbij ik vooral aandacht zal geven aan ‘grondzaken’.

foto: Elza van der Saag van http://defotoboetiek.nl/contact/.