De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds erger gevoeld. Het ene na het andere rapport en diverse natuurrampen laten zien dat we geen tijd te verliezen hebben om maatregelen te nemen. Daarbij gaat het om maatregelen binnen de gemeente, maar ook om maatregelen die verder reiken dan de lokale politiek. Dit vraagt een proactieve houding in de lokale beleidsvoering. De gemeente zal hierin een duidelijke regierol moeten vervullen en kan geen afwachtende houding aannemen. Er staat té veel op het spel! De zorg voor de aarde kent voor GroenLinks twee brandpunten: klimaatneutraal & duurzaam en natuurbehoud & landschapsontwikkeling.

In de ontwikkelingen en besluitvorming met betrekking tot de energietransitie worden inwoners en permanent betrokkenen meegenomen. Draagvlak is essentieel. Snel te realiseren maatregelen worden met spoed geïmplementeerd.  We zorgen ervoor dat iedereen mee kan doen in de verduurzamingsslag: nieuwe vormen van energie moeten betaalbaar en bereikbaar zijn voor iedereen en niet alleen voor mensen met een ruime beurs. We koesteren lokale initiatieven, zoals de Energiecoöperatie Heumen, en ondersteunen die met volle inzet. We zullen ons ook actief moeten voorbereiden om de gevolgen van extremere weersomstandigheden op te vangen. GroenLinks is van mening dat windenergie van groot belang is voor de noodzakelijke energietransitie.

Zorg voor de aarde betekent, naast het zoeken naar nieuwe energiebronnen, óók optimale inzet voor natuur- en landschapsontwikkeling én natuurbehoud. Wij zijn tegen bouwen in het Lierdal.  Verder willen  we de biodiversiteit vergroten, stadslandbouw verder ontwikkelen, natuur- en milieueducatie blijven(d) behouden, stoppen met de verstoring van ecosystemen en de daarmee samengaande aantasting (en vernietiging) van hun zelfherstellende vermogen. Daarbij willen we de geweldige inzet en kracht van de vele vrijwilligers benutten. We realiseren ons voortdurend dat de ‘bloemetjes en bijtjes’ geen idealistisch gegeven zijn, maar een cruciaal onderdeel van een gezonde wereld.