Nederland zit op dit moment in een wooncrisis, mede door het “liberale” woonbeleid van de afgelopen jaren en de geringe bijbouw van woningen. Ook in de gemeente Heumen speelt het probleem van gebrek aan nieuwe betaalbare huur- en koopwoningen. Voor GroenLinks Heumen heeft de aanpak van dit probleem een zeer hoge prioriteit. Maar het gaat niet alleen om de hoeveelheid huizen. Wonen gaat namelijk over zo veel meer dan alleen huizen bouwen.

Zolang starters op de woningmarkt geen betaalbare woningen kunnen vinden, zal er in de dorpen niet genoeg doorstroom zijn in de woningmarkt. Dit heeft invloed op het hele dorpsleven en de levensvatbaarheid van veel ondernemingen. Het gaat dus om meer dan enkel het bouwen van nieuwe woningen. Ook de betaalbaarheid van deze woningen is een punt van aandacht. Er zijn de laatste periode schrijnende voorbeelden van investeerders die in een vroeg stadium nieuwe starterswoningen opkopen en deze vervolgens voor een absurd hoge prijs verhuren.

Nogmaals: het oplossen van de wooncrisis gaat verder dan het bouwen van nieuwe woningen. De manier waarop we wonen beïnvloedt onze samenleving. Het is belangrijk om deel uit te maken van een levendige en betrokken gemeenschap met diversiteit, waar jong en oud naast elkaar leven. Zo kan een starter écht een goed begin maken. Iemand die alleen komt te staan, moet kunnen rekening op steun van de omgeving en snel een nieuwe stek kunnen vinden. De mogelijkheid voor jongeren om in hun eigen dorp te blijven wonen moet worden gefaciliteerd, waardoor het verenigingsleven blijft bloeien. We zullen creatief moeten kijken naar nieuwe varianten en mogelijkheden voor wonen, anders gebruik moeten gaan maken van de huidige woningvoorraad en de doorstromingsmogelijkheden moeten onderzoeken en benutten. We moeten een kans geven aan levensloopbestendige woonvormen die meerdere generaties een plek bieden. Bij alle te ontwikkelen bouwplannen is steeds het uitgangspunt om nieuwe woningen binnen de kernen te realiseren.