GroenLinks Heumen zet zich in voor een samenleving waar iedereen zich thuis kan voelen en waar deelname aan het maatschappelijk leven voor iedereen toegankelijk dient te zijn. Want iedereen telt mee. Samenleven doen we samen! Een inclusieve samenleving betekent dat er niemand wordt uitgesloten op basis van inkomen, godsdienst/levensovertuiging, seksuele geaardheid, geslacht, huidskleur, afkomst, leeftijd, gezondheidssituatie of een fysieke of mentale beperking. Het is van belang dat de gemeente zich hiervoor bewust en actief inzet. Er moet voor worden gezorgd dat iedereen mee kan doen, dat er goede financiële regelingen en minimaregelingen (130%, ruimhartig beleid) zijn, dat de openbare ruimtes toegankelijk zijn, dat mobiliteit en passend vervoer geregeld zijn, dat discriminatie wordt tegengegaan en dat mensen op een passende wijze kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Een inclusieve gemeente wil een veilige gemeente zijn. Mensen moeten hier kunnen zijn wie ze willen zijn. Er moet ruimte en respect zijn voor verschillen. Vrijheid en verantwoordelijkheid vormen de basis van een zorgzame gemeente. Als mensen geen aansluiting kunnen vinden, kunnen zij hun leven als eenzaam en moeizaam ervaren. Het is daarom belangrijk dat er vele ontmoetingsmomenten worden aangeboden. Het verenigingsleven in al zijn facetten is een belangrijk element voor een levendige samenleving. Buurtdagen, carnaval, muziekverenigingen, ouderenbonden, sportverenigingen en kerken hebben hierin een belangrijke rol. Onmisbaar in dit plaatje is de lokale bibliotheek. Vluchtelingen en statushouders zijn welkom en moeten alle kans krijgen om volwaardig mee te doen. We zien om naar elkaar, want iedereen telt mee.