Door deel te nemen aan deze coalitie neemt GroenLinks Heumen verantwoordelijkheid en blijft ons streven naar een groene en sociale gemeente Heumen voorop staan. Uit de brief van Saskia en Matthijs over het coalitieakkoord aan de afdelingsleden: “Samen met DGH en VVD hebben wij een akkoord gesloten waarin wij een goede weg hebben gevonden tussen idealen en pragmatisme, tussen kernwaarden van GroenLinks en het zo praktisch mogelijk resultaat bereiken voor onze doelen.”

Hieronder vind u de brief en het coalitieakkoord van DGH, GroenLinks en VVD, zoals vandaag gepresenteerd aan pers en media.