Matthijs Glastra over het coalitieakkoord van DGH, VVD en GroenLinks tijdens de raadsvergadering op 9 juni 2022, waar het nieuwe college werd geïnstalleerd.

Fractievoorzitter Matthijs Glastra Afspelen op YouTube